Våra tjänster

Vi erbjuder följande tjänster

Digital tillgänglighet

Via vår digitala plattform OnePlan.se tillhandahåller vi tjänster på elevens och framtidens villkor. Maximal tillgänglighet och effektivitet!

 • Personligt bemötande
 • Skräddarsydda digitala lösningar
 • Det mest kostnadseffektiva alternativet

 

Resurs på plats

Behovet uppfylls snabbt på kort eller lång sikt. Uppgiften blir löst på ett kvalificerat sätt!

 • SYV, kurator eller coach med erfarenhet av att snabbt sätta sig in i en ny verksamhet
 • En snabb och effektiv lösning enligt uppgjord tillgänglighet
 • Anpassad efter skolans rutiner och befintliga planer

Allt i ett konceptet

En resultatinriktad och behovsstyrd tjänst som skapar maximalt mervärde för skolan. Effektivt och flexibelt!

 • Alla kompetenser till vägledning och elevhälsa
 • Elevhälsoprojekt
 • SYV är hela skolans ansvar
 • Ökad studiemotivation
 • Praktik (APL, PRAO)

Ledningstöd

Vi stöttar ledningen i att optimera sin verksamhet och att ha förutsättningar för att nå sina mål!

 • Interim management
 • Projektledning/Förändringsledning
 • Workshop-ledning
 • Gör en ”turnaround” för att nå målen
 • Förhandlingsexpertis
 • Utredningar
 • Analysera organisationens beteende- individ eller grupp
 • Processledning