Våra tjänster

Våra tjänster är kompletta och uppfyller skolans alla behov och myndighetskrav.

Digital tillgänglighet

Via vår digitala plattform OnePlan.se tillhandahåller vi tjänster på elevens och framtidens villkor. Maximal tillgänglighet och effektivitet!

 • Personligt bemötande
 • Skräddarsydda digitala lösningar
 • Det mest kostnadseffektiva alternativet

 

Resurs på plats

Behovet uppfylls snabbt på kort eller lång sikt. Uppgiften blir löst på ett kvalificerat sätt!

 • SYV, kurator eller coach med erfarenhet av att snabbt sätta sig in i en ny verksamhet
 • En snabb och effektiv lösning enligt uppgjord tillgänglighet
 • Anpassad efter skolans rutiner och befintliga planer

Allt i ett konceptet

En resultatinriktad och behovsstyrd tjänst som skapar maximalt mervärde för skolan. Effektivt och flexibelt!

 • Alla kompetenser till vägledning och elevhälsa
 • Elevhälsoprojekt
 • SYV är hela skolans ansvar
 • Ökad studiemotivation
 • Praktik (APL, PRAO)

Ledningstöd

Vi stöttar ledningen i att optimera sin verksamhet och att ha förutsättningar för att nå sina mål!

 • Interim management
 • Projektledning/Förändringsledning
 • Workshop-ledning
 • Gör en ”turnaround” för att nå målen
 • Förhandlingsexpertis
 • Utredningar
 • Analysera organisationens beteende- individ eller grupp
 • Processledning