Smarta lösningar är hela skolans ansvar 

Ett exempel på en smart lösning är vårt digitala samtalsrum OnePlan.se.  Cultor är specialiserade på skolutveckling. Vi arbetar med kompletta tjänster inom Elevhälsa, Studie- och yrkesvägledning och resursförsörjning. Våra tjänster leder till flexibla mätbara lösningar. Vi finns för friskolor och kommunala skolor på alla utbildningsnivåer.

Vi stöttar 

Vi är nytänkare med stor erfarenhet från utbildningsbranschen och åtskilliga kundcase.

Skollagen och Skolverket manar landets skolor att ha tillgänglig studie- och yrkesvägledning i tillräcklig omfattning. Utöver det satsar skolor mycket på elevhälsa för att ge de bästa möjliga villkoren enligt regeln om likvärdig utbildning.

Cultor arbetar för att detta ska kunna ske på ett effektivt, mätbart och optimalt sätt för skolor och elever.

Kvalitet är nyckelordet som leder till skolornas profil, elevers kunskaper, nöjdhet och marknadsföring. Cultor har inte bara resurser utan erbjuder moderna och resultatinriktade koncept som passar både stora och små skolor.

Våra tjänster

Våra tjänster är kompletta och uppfyller alla behov i skolan. Läs mer om våra tjänster.

Resurs på plats

Behovet uppfylls snabbt på kort eller lång sikt. Uppgiften blir löst på ett kvalitativt sätt.

Allt i ett konceptet

En resultatinriktad tjänst som skapar maximalt mervärde för skolan. Effektivt och rätt.

Digital tillgänglighet

Med oneplan.se gör vi det på elevens och framtidens villkor. Maximal tillgänglighet och effektivitet. Se mer här.

Skolutveckling

Vi stöttar ledningen i att optimera sin verksamhet och att ha förutsättningar för att nå sina mål.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa till i er verksamhet?

Telefon: 0735-36 05 35
E-post: info@cultor.se