Våra tjänster i skolan

Vi erbjuder moderna tjänster på plats i skolan och digitalt med SYV och kurator alla skoldagar på läsåret. Vi sköter allt från samtal till administration och samverkan med skolpersonalen. Med oss får skolor handplockade personliga kontakter som är examinerade och har den senaste och uppdaterade kompetensen. Vi använder vårt egenutvecklade digitala och säkra samtalsrum som går hand i hand med forskning och utveckling. Effekten blir maximal tillgänglighet och produktivitet utan att det kostar mer. Elever, vårdnadshavare och skolpersonal har som ett resultat av detta alltid tillgång till samtal med SYV och kurator. Med dessa tjänster kan vi erbjuda kompletta upplägg åt skolor i alla utbildningsformer, alltså grundskola, gymnasium, folkhögskola och komvux.

Digital tillgänglighet

Via vår digitala plattform OnePlan.se tillhandahåller vi tjänster på elevens och framtidens villkor. Maximal tillgänglighet och effektivitet!

 • Personligt bemötande
 • Skräddarsydda digitala lösningar
 • Det mest kostnadseffektiva alternativet

 

Resurs på plats

Vi ser till att snabbt tillsätta en resurs och uppfylla behovet på kort eller lång sikt. Uppgiften blir löst med en kvalificerad resurs!

 • SYV, kurator eller coach med erfarenhet av att snabbt sätta sig in i en ny verksamhet
 • En snabb och effektiv lösning enligt uppgjord tillgänglighet
 • Anpassad efter skolans rutiner och befintliga planer

Bemanning & Projekt

En resultatinriktad och tjänst där vi jobbar med förändring och utveckling för att skapa maximalt mervärde för skolan. Effektivt och flexibelt!

 • Alla kompetenser till vägledning och elevhälsa
 • Elevhälsoprojekt
 • SYV är hela skolans ansvar
 • Studieteknik
 • Praktik (APL, PRAO)

Information

Varje läsår tar vi fram ett nytt informationspaket med olika teman i webbinarier och fysiskt på dag- och kvällstid. Informationstillfällena är anpassade för alla utbildningsnivåer.
Ex.1 Vi har 18 informationer om gymnasievalet med djup och bredd.
Ex.2 Vi informerar gymnasielever vid minst 10 tillfällen om valet till högskola/universitet, utlandsstudier, individuella val etc.