Om Cultor

Vi på Cultor brinner för att leverera samhällsnytta med moderna tjänster inom skolans elevhälsa.

Cultor arbetar med att tillhandahålla studie- och yrkesvägledning och elevhälsa genom att leverera tjänster på plats eller digitalt. Vi utvecklar ständigt våra syv och elevhälsokoncept och har arbetat med skolor och skolutveckling sedan 2007. Sedan dess har vi samarbetat med åtskilliga skolor inom kommuner och friskolekoncerner. Elever, skolpersonal och vårdnadshavare är nöjda för att vi lyckas med att ge en hög tillgång till SYV och kurator. Rektorer och skolledningar är särskilt nöjda när de ser hur smidigt det blir för skolan när vi tar ansvar för studie- och yrkesvägledningen och kuratorfunktionen. Med våra verktyg, arbetsprocesser och lösningar blir det effektivt och skolan kan fokusera på den pedagogiska kärnverksamheten.

Vår kunskap har vi fått genom mångårigt arbete inom studie- och yrkesvägledning, elevhälsa och verksamhetsutveckling. Nu har vi en unik position inom området. Tack vare vår erfarenhet, många skolkartläggningar och våra omfattande uppdrag på skolor har vi skaffat kunskap för att ta fram egna koncept med fokus på kvalitet och effektivitet. Vi har en enorm kraft och bredd i våra tjänster.

Den gemensamma nämnaren för allt vi gör är att skapa förutsättningar för individer, organisationer och verksamheter att nå sina mål.

Läs mer om våra tjänster i skolan.