Integritetspolicy

Vi på Oneplan värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du besöker vår webbplats. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter när du interagerar med vår webbplats och våra tjänster.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats och våra tjänster samtycker du till att vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Om du inte godkänner dessa villkor, ber vi dig att inte använda vår webbplats och tjänster.

Insamlade uppgifter

Vi kan samla in olika typer av personuppgifter, inklusive, men inte begränsat till:

Kontaktuppgifter (e-postadress).

Webbplatsspecifik information (exempelvis IP-adress, webbläsartyp och enhetsinformation).

Användardata (exempelvis inloggningsuppgifter).

Användning av uppgifter

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

Tillhandahålla våra tjänster och svara på dina förfrågningar.

Förbättra och anpassa vår webbplats och tjänster.

Uppfylla juridiska skyldigheter och rättsliga ändamål.

Delning av uppgifter

Vi delar inga personuppgifter med tredje parter i andra fall än för att uppfylla juridiska skyldigheter och regleringar.

Dataskydd och säkerhet

Vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst, förlust och otillbörlig användning.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst till, korrigering av, radering av eller begränsning av dina personuppgifter. Du kan också återkalla ditt samtycke när som helst.

Kontaktinformation

Om du har frågor eller kommentarer om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på info@cultor.se.

Ändringar i policyn

Vi kan komma att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2023-11-29